Registrirajte se
Broj artikla u košarici: 0
Ukupno:  0,00 Kn

Sakupljanje EE otpada


 • Obzirom da je EE otpad klasificiran kao opasni otpad, on se iz kućanstava i gospodarstva mora sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada.

  Građani mogu naručiti besplatan odvoz svih vrsta EE otpada na cijelom području Republike Hrvatske na nekoliko načina:
     - pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (od 8-16 sati)
     - preko SMS-a na broj 098 444 110
     - unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com
     - putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com


  Građani mogu EE otpad i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište: reciklažna dvorišta - sabirni centri